ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • 1000KVA Yuchai generator to the Philippines
    ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ០៥-១៣-២០២០

    នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៨ យើងនាំចេញម៉ាស៊ីនភ្លើង ១០០០ គីវ៉ាទៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះជាលើកទី ៣ ហើយដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាននាំចេញទំនិញទៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានអ្នកសហការជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយពេលនេះយើងបានធ្វើការជាមួយអ្នកសាងសង់អចលនៈទ្រព្យនៅទីក្រុងម៉ានីល។ គាត់ចង់ទិញ 1000kva ...អាន​បន្ថែម »